รูปแบบเฟรนไชส์

ชุดเริ่มต้นแฟรนไซส์

  • สิ่งที่คุณจะได้รับ
  • 1. ลูกชิ้นหมู ไม้เล็ก 1 ถุง ( 200 ไม้ )
  • 2. ลูกชิ้นหมู ไม้ใหญ่ 1 ถุง ( 100 ไม้ )
  • 3. ลูกชิ้นเอ็นหมู 1 ถุง ( 100 ไม้ )
  • 4. น้ำจิ้ม 3 ถุง ถุงละ 1.2 กิโลกรัม
  • 5. เตาไฟฟ้า 1 ตัว
  • 6. ผ้ากันเปื้อน(แบบใหม่) 1 ผืน
  • 7. ป้ายลูกชิ้นทิพย์ ป้ายไวนิล ขนาด 120 x 75 ซม. หรือป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 100 x 60 ซม.
  • 8. ถุง ( 6 x 11 ) 1 กิโลกรัม

ชุดเคาน์เตอร์แฟรนไซส์

ชุด A (แบบพับได้)
ขนาด 53 x 100 x 196 (กว้าง x ยาว x สูง)
ราคา (ชุดเตาไฟฟ้า) : 8,790 
ราคา (ชุดเตาแก๊ส) : 8,990 บาท

ประกอบด้วย
1. เตาแก๊ส 1 ตัว ขนาด 28 x 34 x 17 (กว้าง x ยาว x สูง)
หรือเตาไฟฟ้า 1 ตัว ขนาด 47 x 36 (กว้าง x ยาว)
2. โถใส่น้ำจิ้มพร้อมที่ตักน้ำจิ้ม
3. ถาดเมลามีนสีขาวใบเล็ก 3 ใบ
4. ชุดไฟ 2 ชุด (2 ดวง)
5. ป้ายโลโก้ + รูปภาพ 2 ป้าย (ติดส่วนหัวเคาน์เตอร์และด้านหน้าเคาน์เตอร์)
6. ลูกชิ้นและน้ำจิ้ม

ชุด B
ขนาด 55 x 120 x 210 (กว้าง x ยาว x สูง)
บานพับด้านข้าง 50 x 50 (กว้าง x ยาว)
ราคา (ชุดเตาแก๊ส) : 18,900 
ราคา (ชุดเตาไฟฟ้า) : 21,900 บาท

ประกอบด้วย
1. เตาแก๊ส 1 ตัว ขนาด 28 x 34 x 17 (กว้าง x ยาว x สูง)
2. โถใส่น้ำจิ้มพร้อมที่ตักน้ำจิ้ม
3. ถาดเมลามีนสีขาวใบเล็ก 3 ใบ
4. ตู้กระจก 3 ชั้น คิ้วอะลูมิเนียม ขนาด 30 x 50 x 45 (กว้าง x ยาว x สูง)
5. ชุดไฟ 1 ชุด (3 ดวง)
6. กล่องไฟรูปโลโก้ลูกชิ้นทิพย์
7. รูปภาพ 2 ป้าย (ติดส่วนหัวเคาน์เตอร์และด้านหน้าเคาน์เตอร์)
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมโมเดลถาดลูกชิ้นราดน้ำจิ้ม

ชุด C
ขนาด 110 x 150 x 220 (กว้าง x ยาว x สูง)
ด้านข้าง (รูปตัวแอล) ขนาด 50 x 50 (กว้าง x ยาว)
ราคา (ชุดเตาแก๊ส) : 27,900 
ราคา (ชุดเตาไฟฟ้า) : 31,900 บาท

ประกอบด้วย
1. เตาแก๊ส 2 หัว 1 ตัว ขนาด 41.5 x 56 x 19 (กว้าง x ยาว x สูง)
2. โถใส่น้ำจิ้มพร้อมที่ตักน้ำจิ้ม
3. ถาดเมลามีนสีขาวใบเล็ก 3 ใบ
4. ตู้กระจก 3 ชั้น คิ้วอะลูมิเนียม ขนาด 30 x 50 x 45 (กว้าง x ยาว x สูง)
5. ชุดไฟ 1 ชุด (3 ดวง)
6. กล่องไฟรูปโลโก้ลูกชิ้นทิพย์
7. รูปภาพ 2 ป้าย (ติดส่วนหัวเคาน์เตอร์และด้านหน้าเคาน์เตอร์)
8. ป้ายเมนู ขนาด 30 x 120 (กว้าง x ยาว)
หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมโมเดลถาดลูกชิ้นราดน้ำจิ้ม