แฟรนไชส์

ลูกชิ้นทิพย์ ชุด-2690-บาท

Combo Set 2,690.-

Combo Set 2,990.-

ลูกชิ้นทิพย์ ชุด-2990-บาท
ลูกชิ้นทิพย์ ชุด-2990-บาท

Combo Set 2,990.-

SET A

8,790 บาท

เตาไฟฟ้า

8,990 บาท

เตาแก๊ส พร้อมหัวปรับแรงดันแก๊ส

SET B

21,900 บาท

เตาไฟฟ้า

18,900 บาท

เตาแก๊ส พร้อมหัวปรับแรงดันแก๊ส

SET B

21,900 บาท

เตาไฟฟ้า

18,900 บาท

เตาแก๊ส พร้อมหัวปรับแรงดันแก๊ส

SET C

31,900 บาท

เตาไฟฟ้า

27,900 บาท

เตาแก๊ส พร้อมหัวปรับแรงดันแก๊ส