สนใจแฟรนไชส์ ลูกชิ้นทิพย์

ลูกชิ้นและเคาน์เตอร์

   

มินิเคาน์เตอร์1.jpg

 

 

5500_2.jpg


 

ชุดอุปกรณ์1.21.jpg

 

 

24000_2.jpg


 

80000_1.jpg

80000_2.jpg

   

ลูกชิ้นเสียบไม้1.jpg

รายละเอียดลูกชิ้นเสียบไม้.jpg

 

 

ลูกชิ้นกิโล1.jpg

 

 

รายละเอียดลูกชิ้นกิโล.jpg

 

 

น้ำจิ้ม1.jpg

 

 

 

รายละเอียดน้ำจิ้ม.jpg